AFS, Bases, HQs

Spread the love

 

alt alt alt
Air Force Station Yelahanka
Bangalore
Raised : 01 Jan 63 (ED 1968)
Balancha Budishcya
??
Air Force Station Hakimpet
Secunderabad
Raised : 01 Jan 52 (ED 1983)
Karmasu Kaushalam
Skill in Action
Air Force Station Begumpet
Secunderabad
Raised : 01 Oct 51
??
??
 alt  AFS Jodhpur AFS Jalahalli
Maritime Air Operations
Bombay
Raised : ?? ??? ???
Saha Veerya Karvavahe
Valour and Courage together
No. 32 Wing – Air Force Station
Jodhpur
(Unofficial Badge)
Air Force Station Jalahalli
Bengaluru
Raised :  ?? ??? ??
Vidya Kshanam Seva Kshanam Prakshanam
???

Leave a Reply